icoon readspeaker - Lees voorLees voor

Nieuwe regels bedrijfsafval

Sinds 15 juli 2022 gelden er nieuwe regels voor het aanbieden van bedrijfsafval. De regels gaan over de tijden voor het aanbieden, de plekken waar u dat doet en de herkenbaarheid van containers voor bedrijfsafval. Deze regels gelden voor alle ondernemers en bedrijven in gemeente Utrecht. De druk op de openbare ruimte in Utrecht is groot, vooral in de binnenstad. De regels zijn nodig om met bewoners, bedrijven en bezoekers te kunnen genieten van die openbare ruimte.

Regels binnen de singel

  • Afval op de ophaaldag vanaf 00.00 uur buiten zetten.
  • Containers uiterlijk 17.00 uur weer binnen zetten.
  • Containers zo veel mogelijk voor uw eigen gevel aanbieden om zo met onze inzamelwagens bij te kunnen komen. Houd hierbij rekening met verkeer, ook op de stoep. Een container mag niet op een geleidestrook staan.
  • Elke container voorzien van een adressticker. Zo weten we welk afval van welk bedrijf is.

Regels buiten de singel

In de rest van Utrecht zijn de regels net iets anders. Hier is de druk op de openbare ruimte iets minder groot.

  • Afval op de ophaaldag vanaf 00.00 uur buiten zetten.
  • Containers uiterlijk 20.00 uur weer binnen zetten.
  • Containers zo veel mogelijk voor uw eigen gevel aanbieden om zo met onze inzamelwagens bij te kunnen komen. Houd hierbij rekening met verkeer, ook op de stoep. Een container mag niet op een geleidestrook staan.

Lees de nieuwe regels voor het aanbieden van bedrijfsafval op overheid.nl

Controleren aanbieden bedrijfsafval

Wij gaan controleren of u uw afval volgens de nieuwe regels aanbiedt. Treffen we in de binnenstad bijvoorbeeld een container aan zonder leesbaar adressticker? Dan hangen wij er een hanger aan. Hiermee waarschuwen wij u dat we uw container na 24 uur verwijderen als dit niet verandert.

Bent u uw container kwijt? Neem dan contact op met de betreffende afvalinzamelaar.

Hulp en contact Bedrijfsafval

Telefoon

14 030

E-mail

bedrijfsafval@utrecht.nl

Postadres

Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht